Liên hệ

Công ty TNHH VLXD Phố Đông

78 Huỳnh Thiện Lộc, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM

Email: kembuoc@phodong.co

Công ty TNHH VLXD Phố Đông
78 Huỳnh Thiện Lộc
    Tp Hồ Chí Minh
0909 661 347- 0909 842 208
kembuoc@phodong.co
Google Maps